Bezwaar maken tegen een parkeerboete wanneer u het verkeerde kenteken heeft ingevuld

U betaalt altijd keurig parkeergeld en toch vindt u een parkeerboete in uw brievenbus. Dat is niet alleen een onaangename verrassing, maar voelt ook onterecht aan. Waarom heeft u deze boete ontvangen? Het kan zijn dat u wel parkeergeld heeft betaald bij de automaat, maar dat u bijvoorbeeld uw kenteken verkeerd heeft ingevuld of dat u per ongeluk in de verkeerde zone heeft betaald. U heeft dus wel parkeergeld betaald, maar dat is niet zichtbaar voor een controleur wanneer u het foute kenteken heeft ingevoerd. U kunt bezwaar maken tegen de parkeerboete bij het verkeerde kenteken en dient dan zelf in bezwaar te gaan bij de gemeente.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Wanneer de gemeente vaststelt dat u te weinig parkeergeld of helemaal geen parkeergeld heeft betaald, ontvangt u een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Dit is hetzelfde als een parkeerbon. U vindt de boete onder uw ruitenwisser bij terugkomst of u ontvangt deze boete op een later moment per post. De naheffingsaanslag parkeerbelasting bestaat uit verschillende componenten. Als eerste moet u het niet betaalde parkeergeld alsnog betalen. Daarnaast betaalt u een boetebedrag, wat in de meeste gemeenten tussen de zestig en zeventig euro ligt. Daarbovenop komen vaak ook nog administratiekosten. Een parkeerbon kan dus duur worden.

Parkeerboete verkeerde kenteken door controleur of scanauto

Uw parkeerboete kan op twee manieren worden opgelegd: door een controleur of door een scanauto. Scanauto’s worden met name in de grotere steden steeds meer gebruikt. Een scanauto deelt een boete uit wanneer er voor het gescande kenteken geen parkeergeld is betaald. Een scanauto maakt echter regelmatig fouten. Zo kan de scanauto al een boete uitdelen terwijl u nog in de auto zit of onderweg bent naar de parkeerautomaat, waardoor u geen kans heeft gehad om te betalen. Een scanauto deelt ook een parkeerboete uit wanneer u het verkeerde kenteken heeft ingevuld bij de automaat. Het lijkt dan namelijk alsof er voor uw kenteken geen parkeergeld betaald is.

Parkeerboete verkeerde kenteken: hoe maak ik bezwaar?

Bezwaar maken tegen een parkeerboete wanneer u het verkeerde kenteken heeft ingevuld is relatief eenvoudig. U kunt namelijk makkelijk aantonen dat u wel parkeergeld betaald heeft en dus wordt de boete in veel gevallen nietig verklaard. Het is belangrijk dat u op tijd en op de juiste manier bezwaar maakt tegen de boete. Met onderstaande tips maakt u op de juiste wijze bezwaar.

Maak op de juiste manier bezwaar

Het is belangrijk om op de juiste wijze bezwaar te maken, zodat uw bezwaarschrift ook daadwerkelijk in behandeling genomen wordt. In de meeste gemeenten is het mogelijk om online bezwaar te maken, bijvoorbeeld door een online formulier in te vullen of door met uw DigiD in te loggen. Het is altijd mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken. Op de ontvangen boete leest u wat de mogelijkheden in de gemeente in kwestie zijn.

Maak binnen zes weken bezwaar tegen de parkeerboete met het verkeerde kenteken

Er geldt een termijn van zes weken voor het bezwaar maken tegen een parkeerboete. De termijn gaat in op het moment van dagtekening. U leest deze datum op de brief. Vaak staat er ook aangegeven wat de uiterlijke datum is om bezwaar te maken. Bezwaarschriften worden alleen in behandeling genomen, wanneer u er op tijd bij bent.

Zorg dat het bezwaarschrift aan de wettelijke vereisten voldoet

Er zijn verschillende wettelijke vereisten waaraan uw bezwaarschrift moet voldoen. U moet bijvoorbeeld uw adres en naam vermelden, net als een omschrijving van het besluit. U geeft aan waarom u bezwaar maakt tegen de boete en dient dit indien mogelijk te ondersteunen met bewijs. Een boete die niet aan de vereisten voldoet, wordt niet in behandeling genomen.

Stuur bewijsstukken mee met het bezwaar tegen de parkeerboete

Bij een parkeerboete met het verkeerde kenteken kunt u eenvoudig bewijzen dat u wel parkeergeld heeft betaald. U voegt het bewijs van betaling toe en geeft duidelijk aan dat u per ongeluk een verkeerd kenteken heeft ingevuld. Dit is een geldige reden om bezwaar te maken tegen een boete en in de meeste gevallen wordt de boete nietig verklaard. Het aanleveren van bewijs is erg belangrijk en zonder bewijs, moet u de boete alsnog betalen. Zorg er dus altijd voor dat u bewijst dat u parkeergeld voor een verkeerd kenteken heeft betaald.

Maak zelf bezwaar tegen uw boete

Onterechteboete.nl kan u helaas niet helpen wanneer u een verkeerd kenteken heeft ingevoerd. Wij kunnen u alleen kosteloos helpen wanneer de gemeente een fout heeft gemaakt met uw parkeerboete. Hoe u zelf in bezwaar kunt gaan leest u op uw parkeerboete. In de meeste gevallen zal de gemeente de boete vernietigen nadat u bezwaar heeft aangetekend en bewijsstukken heeft overlegd.