Tegen een parkeerboete bezwaar maken: ik stond minder dan 10 minuten geparkeerd

U ontvangt een parkeerboete van de gemeente wanneer u geen parkeergeld of onvoldoende parkeergeld heeft betaald. Er wordt gecontroleerd op basis van kentekens of het parkeergeld betaald is. Soms komt het voor dat u pas net geparkeerd staat en al een boete krijgt, terwijl u nog helemaal geen kans heeft gehad om parkeergeld te betalen bij de automaat. Tegen een parkeerboete maken wij kosteloos bezwaar wanneer u minder dan tien minuten geparkeerd stond en een kaartje heeft gekocht bij de parkeerautomaat. Deze boetes worden vaak onterecht opgelegd door scanauto’s.  Heeft u niet betaald via een parkeerautomaat maar een parkeerapp? Dn is het niet mogelijk om in bezwaar te gaan. U dient altijd direct uw parkeerapp in te schakelen. Heeft u wel betaald via de parkeerautomaat en toch een boete binnen 10 minuten? Bij Onterechte Boete helpen we u gratis om bezwaar te maken tegen de boete. Gratis parkeerboete indienen.

Onterechte boete voor parkeren ontvangen?

Wij maken gratis bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte parkeerboete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Wat zijn scanauto’s en hoe werken ze?

Voorheen deelden parkeerwachters de parkeerboetes uit, maar in grote steden rijden er steeds vaker scanauto’s rond die deze taak van de parkeerwachter overnemen. Een scanauto heeft een unit met twaalf camera’s op het dak waarmee onderweg kentekens gescand worden. Op basis van het kenteken wordt vastgesteld of er wel of geen parkeergeld is betaald bij de automaat. Is dit niet het geval? Dan wordt er een boete opgelegd aan uw kenteken voor het niet betalen van parkeergeld. Soms controleert een parkeerwachter dit, maar in veel gevallen wordt dit rechtstreeks gedaan.

Steden zonder parkeerwachters

Veel steden hebben geen parkeerwachters meer en het controleren van auto’s wordt volledig uitgevoerd door scanauto’s. Een risico hierbij is dat scanauto’s niet in kunnen schatten of een auto ergens net geparkeerd staat of er al een half uur staat. U kunt dus een boete krijgen van een scanauto terwijl u nog in de auto zit en nog geen kans heeft gehad om parkeergeld te betalen. U maakt bezwaar tegen een parkeerboete bij minder dan tien minuten parkeren als u betaald heeft via een parkeerautomaat.

Bezwaar maken tegen een parkeerboete bij minder dan 10 minuten parkeren

Staat u minder dan tien minuten geparkeerd, u heeft een parkeerkaart gekocht bij de automaat en heeft u toch een boete ontvangen? Dan maakt u bezwaar. In veel gemeentes geldt een pardontijd van vijf of tien minuten waarin u parkeergeld kunt betalen. Deze tijd is bedoeld om naar de automaat te lopen of en uw bagage uit de auto te halen. U kunt bewijzen dat u binnen de pardontijd alsnog parkeergeld heeft betaald en dat is een geldige reden om bezwaar te maken. Let er wel op dat niet iedere gemeente een pardontijd heeft en dat iedere gemeente hier anders mee omgaat.

Op de juiste manier bezwaar maken

Iedere gemeente heeft eigen regels en manieren om een bezwaarschrift in te dienen. Bij veel gemeentes is het mogelijk om digitaal bezwaar te maken tegen een parkeerboete bij minder dan tien minuten parkeren. U vult dan een online formulier in of logt in met uw DigiD. Het is altijd mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken tegen de ontvangen boete. Zorg ervoor dat u op de juiste manier bezwaar maakt, zodat uw bezwaarschrift in behandeling genomen wordt.

Termijn van zes weken

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening ingestuurd te zijn. Alleen dan wordt uw bezwaar in behandeling genomen. Zorg er dus voor dat u er op tijd bij bent en de regels van de gemeente wat betreft betaling opvolgt. Soms moet u het boetebedrag al betalen en soms kan dit wachten tot de bezwaarprocedure afgehandeld is.

De wettelijke vereisten

Er zijn een aantal wettelijke vereisten waar uw bezwaarschrift aan moet voldoen. U dient uw naam te vermelden, net als een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt. Licht toe waarom u het oneens bent met de boete en zorg ervoor dat alle gevraagde informatie aanwezig is. Alleen dan wordt uw boete behandeld.

Bewijsstukken

Het is van groot belang om bewijs mee te sturen bij een bezwaar tegen een parkeerboete bij minder dan tien minuten parkeren. U kunt eenvoudig bewijzen dat u vlak na de boete van de scanauto wel parkeergeld bij de automaat heeft betaald. U stuurt het bewijs hiervan mee, zodat er geen twijfel mogelijk is over uw betaling.

In beroep gaat tegen een boete

Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt dan nogmaals over uw bezwaar tegen de boete. Een laatste stap is om in hoger beroep te gaan tegen een verkeersboete. Dit is eenmalig mogelijk en alleen bij boetes hoger dan zeventig euro. Bij een parkeerboete is dit vaak niet mogelijk, omdat het boetebedrag lager uitvalt.

Gratis hulp bij bezwaar tegen parkeerboete (minder dan 10 minuten)

Bij Onterechte Boete helpen we u gratis bij uw bezwaarschrift tegen de parkeerboete bij minder dan tien minuten parkeren. We nemen u al het werk uit handen: we stellen het bezwaarschrift op, verzamelen de benodigde documenten en sturen alles tijdig in. We gaan eventueel ook naar zittingen voor u. Upload een foto of scan van uw boete en beantwoord een paar vragen op onze website. Vervolgens gaan we aan de slag.

Bekijk onze uitlegvideo:

Hoe kan de service gratis zijn?

Veel mensen vragen zich af waarom onze service gratis is en of er een addertje onder het gras zit. We kunnen onze dienst kosteloos aanbieden, omdat we van de overheid een proceskostenvergoeding krijgen bij iedere gewonnen zaak. Deze vergoeding is voor de geleverde rechtsbijstand aan n.

Gratis onterechte boete indienen.