Bezwaar maken tegen feitcode R553b

Bijna iedereen krijgt wel eens een verkeersboete met daarop een feitcode, waarvan niet altijd direct duidelijk is wat de code betekent. U kunt bijvoorbeeld een boete krijgen voor te hard rijden, bellen achter het stuur of verkeerd parkeren. Heeft een boete met daarop feitcode R553b ontvangen? Dat betekent dat u een weg bent ingereden waar u niet in mocht rijden. U kunt bezwaar maken tegen de boete als u denkt dat deze onterecht is. Bij Onterechte Boete vechten we de boete gratis aan voor u aan. Gratis boete indienen.

Onterechte boete voor feitcode 553b ontvangen?

Wij maken gratis bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte boete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Wat houdt feitcode R553b in?

Staat er een feitcode R553b op uw boete? Dat betekent dat u in een motorvoertuig op meer dan twee wielen, in de meeste gevallen dus een auto, een weg bent ingereden waar dit niet toegestaan is. Dit wordt langs de weg aangegeven met het verkeersbord C6. Dit verkeersbord is rond en heeft een rode rand. In het witte midden ziet u een auto staan. Dit verkeersbord is een geslotenverklaring en betekent dat het verboden is om met uw auto de straat in te rijden. Doet u dit toch, loopt u het risico om een boete te ontvangen. Dit verkeersbord komt bijvoorbeeld in centrums van steden voor, om de binnenstad autovrij te maken.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen een boete met feitcode R553b?

Heeft u een boete met feitcode R553b ontvangen, maar bent u het hier niet mee eens? Dan schakelt u Onterechte Boete in en vechten we uw boete gratis voor u aan. Er zijn namelijk verschillende situaties mogelijk waarin u de boete onterecht heeft ontvangen en dus niet hoeft te betalen.

Ik ben niet langs het bord gekomen

Verkeersborden moeten zo geplaatst worden dat u het bord altijd kunt zien wanneer u een straat inrijdt, ongeacht de afslag die u neemt. Bent u het verkeersbord C6 niet tegengekomen? Dan kunt u bezwaar maken tegen de boete. U kon namelijk onmogelijk weten dat het verboden is om de straat in te rijden.

Ik heb een ontheffing

Het is mogelijk dat u een ontheffing heeft, maar toch een boete ontvangt. Bij een ontheffing mag u een straat wel in rijden, ook al staat het verkeersbord C6 langs de weg. Een ontheffing kunt u bijvoorbeeld krijgen omdat er geen andere manier is om u woning te bereiken. Bij een ontheffing hoort u geen boete te krijgen, maar soms gebeurt dit wel. Dan stelt u een bezwaarschrift op.

Ik draaide direct om

Het kan voorkomen dat u een straat inrijdt en net te laat het verkeersbord C6 ziet. U draait direct om en rijdt de straat weer uit, maar heeft toch een boete ontvangen. In zo’n geval kan uw boete verlaagd worden, omdat u direct omgedraaid bent. Een andere mogelijkheid is dat u geen mogelijkheid meer had om een andere kant op te rijden vanaf het moment dat u het bord zag. In dat geval is het bord fout geplaatst en mag u geen boete met feitcode R553b ontvangen.

Bestemmingsverkeer

Bestemmingsverkeer is een uitzondering op het verkeersbord C6. Dit is verkeer dat bestemming heeft op een bepaalde weg en hier niet op een andere manier kan komen. Moet u bijvoorbeeld naar de dokter in een straat met het bord C6 en is er geen andere route mogelijk? Dan bent u bestemmingsverkeer en mag u de weg wel in. U kunt in zo’n geval onterecht een boete ontvangen.

Er was een onderbord

Een rood omrand verkeersbord kan alleen geplaatst worden, maar kan ook een onderbord hebben. Een onderbord wordt toegevoegd voor extra informatie, bijvoorbeeld om aan te geven dat de regel alleen tussen bepaalde tijden geldt of dat bepaalde voertuigen uitgezonderd zijn van de regel. Had het verkeersbord C6 een onderbord met daarop bijvoorbeeld een specifieke tijd en ontving u toch een boete met feitcode R553b? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Upload uw boete met feitcode R553b en wij maken gratis bezwaar

Bezwaar maken tegen een boete kunt u zelf doen, maar u kunt hier ook hulp voor inschakelen. Bij Onterechte Boete bieden we gratis hulp en nemen we u bijna al het werk uit handen. Het enige wat u zelf hoeft te doen is uw boete uploaden op onze website in de vorm van een foto of scan en een aantal vragen te beantwoorden over de boete met feitcode R553b. Wij stellen dan een bezwaarschrift op, verzamelen de nodige documenten en gaan naar zittingen indien nodig. In het geval van een onterechte boete heeft u een goede kans dat deze nietig verklaard wordt en u de boete dus niet hoeft te betalen.  Gratis onterechte boete indienen.

Waarom deze service gratis is

De service van Onterechte Boete is altijd 100% gratis en er zitten geen addertjes onder het gras. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, denkt u misschien. Hoewel de service voor u gratis is, betekent dat niet dat onze kosten niet vergoed worden. Bij een gewonnen zaak krijgen we namelijk een vergoeding voor de geleverde rechtsbijstand van de overheid.