Bezwaar maken tegen feitcode R311

Soms valt er een envelop met daarin een boete door de brievenbus en daar wordt niemand blij van. Zeker wanneer u van mening bent dat de boete onterecht is, baalt u hiervan. Boetes kunt u ontvangen voor te hard rijden, voor door rood rijden of voor bellen achter het stuur. Heeft u een boete met daarop de feitcode R311 ontvangen? Dit is een boete voor bromfietsers die niet op de weg rijden wanneer er geen fiets- of bromfietspad aanwezig is. U kunt ervoor kiezen om bezwaar te maken tegen de boete, maar u kunt ook hulp van Onterechte Boete inschakelen. Gratis onterechte boete indienen

Onterechte boete voor feitcode 311 ontvangen?

Wij maken gratis bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte boete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Wat houdt feitcode R311 in?

Op een bromfiets zijn er bepaalde verkeersregels waar u zich aan moet houden. Een bromfietser hoort in principe op het fietspad of bromfietspad te rijden, wanneer dit aanwezig is. Wanneer er geen fietspad langs de weg is, bent u verplicht om de rijbaan te rijden. U mag dus met uw bromfiets niet op de stoep rijden waar voetgangers lopen. Doet u dit toch? Dan kunt u een boete met daarop feitcode R311 ontvangen. Bezwaar maken tegen een boete met feitcode R311 heeft alleen zin wanneer u niet op de stoep reed.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen een boete met feitcode R311?

U kunt bezwaar maken tegen de boete met feitcode R311 wanneer u het niet eens bent met de boete. Dit heeft alleen zin wanneer u op de rijbaan of op een verplicht fietspad reed. Bromfietsers mogen niet op de stoep rijden en hier krijgt u een boete voor.

Ik reed op de rijbaan

Het kan voorkomen dat u een boete met feitcode R311 krijgt terwijl u op de rijbaan reed. U hield zich keurig aan de regels, maar heeft toch een boete ontvangen. Deze boete is onterecht en daarom kunt u deze aanvechten. Het is belangrijk om te weten waar u precies was bij het ontvangen van de boete en het beste is om foto’s als bewijs te hebben.

Ik reed op het fietspad

Hoewel een bromfiets in principe op de weg en niet op de stoep hoort te rijden, kan het zijn dat er sprake is van een verplicht fietspad. Een verplicht fietspad is de plek voor fietsers en bromfietsers. U hoort hier te rijden en juist niet op de weg in dit geval. Reed u op het fietspad en heeft u een boete ontvangen? Dat is onterecht en daarom maakt u bezwaar.

Bezwaar maken tegen een boete met feitcode R311

Het is belangrijk dat u tijdig bezwaar maakt tegen een boete, zodat deze daadwerkelijk in behandeling genomen wordt. In de meeste gevallen geldt een termijn van zes weken na dagtekening. Op de boete kunt u de dagtekening lezen en dus kunt u uitrekenen wat de uiterste datum is om bezwaar te maken. Vaak staat deze datum ook op de boete vermeld. Wilt u bezwaar maken? Zorg er dan voor dat u de boete nog niet betaalt. Betaalde boetes worden namelijk niet in behandeling genomen en dus maakt u bezwaar voor niets.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

Uw bezwaarschrift moet aan een aantal vereisten voldoen om in behandeling genomen te worden. Zo moet u bepaalde basisinformatie vermelden, waaronder uw naam en adres. Het is belangrijk dat u duidelijk beschrijft welke boete u ontvangen heeft en waarom u het hier niet mee eens bent. Mocht u hier bewijs voor hebben, stuurt u dit ook mee. Denk hierbij aan een kopie van een vergunning of een foto als bewijs. Let erop dat u op de juiste manier bezwaar maakt en zich houdt aan de regels. In de meeste gevallen kan er zowel online als per post bezwaar gemaakt worden tegen een boete.

Upload uw boete met feitcode R311 en wij maken gratis bezwaar

U kunt zelf bezwaar maken tegen een boete, maar u kunt ook professionele hulp inschakelen om de boete aan te vechten. Bij Onterechte Boete doen we dit gratis voor u! Op onze website uploadt u een foto of een scan van de ontvangen boete en beantwoordt u een paar vragen over de boete en de situatie. Daarna gaan we voor u aan de slag en verzamelen we de documenten en stellen we een bezwaarschrift op. We gaan eventueel ook naar een zitting voor u. Wanneer we de zaak winnen hoeft u niet te betalen en wanneer we de zaak verliezen, moet u de boete voldoen. Een derde mogelijkheid is dat uw boete verlaagd wordt.

Waarom deze service gratis is

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: gratis hulp bij het aanvechten van een boete. U vraagt zich dan ook af of er een addertje onder het gras zit. Dat is niet het geval en de service is altijd 100% gratis. Bij Onterechte Boete ontvangen we een vergoeding van de overheid wanneer we een zaak winnen. Dit is een proceskostenvergoeding voor de geleverde rechtsbijstand in situaties waar de overheid onterecht een boete uitdeelde. Deze vergoeding is hoe we geld verdienen aan de service. Bij een verloren zaak ontvangen we geen vergoeding, maar blijft de service gratis tenzij u ons onjuiste informatie verschaft.

Gratis onterechte boete indienen