Bord C12/20: boete voor handelen in strijd met een geslotenverklaring

Heeft u een boete ontvangen voor het handelen in strijd met een geslotenverklaring? Dit herkent u aan de feitcode R559 op de boete en betekent dat u de instructies van het verkeersbord C12/20 niet heeft opgevolgd. Een boete ontvangen is vervelend maar een boete voor doorrijden bij een geslotenverklaring wordt meestal terecht gegeven. Een geslotenverklaring wordt altijd van tevoren aangegeven met diverse waarschuwingsborden en zijn een maatregel van de gemeente om “sluipverkeer” tegen te gaan.  Bent u door uw navigatiesysteem op de route gestuurd? Dan raden wij u aan een klacht in te dienen bij de navigatieservice.

Heeft u een boete voor bord C12/20 (feitcode R559) ontvangen? Dan kunt u de foto’s van uw overtreding opvragen bij de desbetreffende gemeente.  Maar wat wat nu als de boete onterecht is omdat u in bezit bent van bijvoorbeeld een ontheffing? U kunt zelf bezwaar maken tegen een boete voor handelen in strijd met een geslotenverklaring of het team van OnterechteBoete.nl kosteloos inschakelen. We maken bezwaar voor u zodat u een hoop tijd bespaart en bij een geldige reden (bijvoorbeeld een ontheffing heeft) geen boetebedrag hoeft te betalen. Gratis onterechte boete indienen.

Onterechte boete voor bord C12/20 ontvangen?

Wij maken gratis bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte boete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Wat betekent het bord C12/20?

Het bord C12/20 is een rond verkeersbord met een rode rand en een wit middenstuk. In het midden ziet u een auto en een motorfiets afgebeeld, wat betekent dat het niet toegestaan is voor auto’s of motorfietsen om de weg in kwestie in te rijden. Het negeren van dit bord kan leiden tot een boete voor handelen in strijd met een geslotenverklaring en hier krijgt u een boete met de feitcode R559 voor. U ziet het bord C12/20 vooral in het centrum van steden, bijvoorbeeld om een autovrije zone te creëren. Het bord C12/20 kan ook langs wegen staan die alleen voor bestemmingsverkeer bedoeld zijn, met daaronder een uitzonderingsbord.

Wat kost een boete voor handelen in strijd met een geslotenverklaring?

Wanneer u het bord C12/20 gemist heeft, ontvangt u een boete voor handelen in strijd met een geslotenverklaring. Deze boete met feitcode R559 kost rond de honderd euro. Naast het boetebedrag kan het zijn dat u ook administratiekosten moet betalen voor het ontvangen van de boete. U ontvangt de boete voor handelen in strijd met een geslotenverklaring van het CJIB met daarbij een acceptgiro om de boete te voldoen.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen een boete voor handelen in strijd met een geslotenverklaring?

Bezwaar maken tegen de boete met feitcode 559 (bord C12/20) kunt u doen wanneer u een goede reden heeft om aan te nemen dat de boete onterecht is. Wij helpen u hier graag bij. De volgende redenen kunnen ervoor zorgen dat de boete ongeldig verklaard wordt.

Ik ben niet langs het bord gekomen

Wanneer u geen kans heeft om het bord C12/20 te zien, mag u ook geen boete krijgen voor het inrijden van de weg. Het verkeersbord hoort duidelijk geplaatst te zijn langs de weg op iedere mogelijke route. Denkt u dat het bord niet op uw route lag? Dit is controleerbaar en zo kan vastgesteld worden of de boete terecht of onterecht is.

Ik heb een ontheffing

Een ontheffing kan ervoor zorgen dat u een bepaalde straat in mag rijden waar andere auto’s niet in mogen rijden, omdat er een bord C12/20 geplaatst is. Heeft u een ontheffing, maar toch een boete ontvangen? Dan maakt u bezwaar. U kunt bijvoorbeeld een ontheffing hebben voor een straat waar u werkt of voor een plek waar u spullen moet leveren.

Ik draaide direct om

Zag u het verkeersbord C12/20 net iets te laat en draaide u meteen om? Dan bent u de straat wel ingereden en kunt u een boete krijgen, maar hebt u direct gehandeld nadat u het bord heeft gezien. De boete kan in zo’n geval verlaagd worden door de rechter of in sommige gevallen nietig verklaard worden.

Bestemmingsverkeer

Onder het bord C12/20 kan een uitzondering geplaatst zijn voor bestemmingsverkeer. Dat betekent dat personen die bestemming hebben op een bepaalde weg, bijvoorbeeld omdat ze daar wonen of naar een huis aan de weg toe moeten, wel de weg in mogen rijden. Andere auto’s mogen de weg niet gebruiken. Wanneer u bestemmingsverkeer bent, maar toch een boete ontvangt, kunt u hier bezwaar tegen maken.

Er was een onderbord

Een onderbord kan uitzonderingen op het bord C12/20 duidelijk maken. Soms is er een uitzondering voor fietsers en mogen die wel de weg in. Of de geslotenverklaring geldt alleen tussen bepaalde tijden. Dit kan betekenen dat u de straat overdag niet in mag, maar ’s avonds wel. Kreeg u een boete terwijl u in overeenstemming met het onderbord handelde? Dan maakt u bezwaar tegen de ontvangen boete.

Upload uw boete voor handelen in strijd met een geslotenverklaring en wij maken gratis bezwaar

U kunt een foto of scan van uw boete voor handelen in strijd met een geslotenverklaring uploaden op onze website. Vervolgens beantwoordt u een paar korte vragen en daarna gaan wij voor u aan de slag. We stellen het bezwaarschrift op, leveren het nodige bewijs aan en gaan eventueel naar zittingen toe. Dit doen we volledig gratis voor u. Bij een succesvol bezwaar hoeft u de boete voor het bord C12/20 niet te betalen, zonder dat u veel tijd in het bezwaarschrift heeft gestopt.

Bekijk onze uitlegvideo:

Waarom deze service gratis is

We bieden onze service kosteloos aan en u vraagt zich misschien af hoe dat mogelijk is. Voor iedere gewonnen zaak ontvangen we een vergoeding van de overheid. Dit is een proceskostenvergoeding voor de geleverde rechtsbijstand en dit is hoe onze kosten gedekt worden. Bij een verloren zaak verdienen we niet, maar dat verandert niets aan de kosteloze service voor u. U hoeft in dat geval alleen de boete te betalen. De service is gratis tenzij u ons onjuiste informatie verschaft.

Gratis onterechte boete indienen.