Boete milieuzone Rotterdam onterecht? Wij maken gratis bezwaar

Heeft u een boete ontvangen voor het inrijden van de milieuzone Rotterdam? U maakt bezwaar tegen de boete wanneer u het er niet mee eens bent. Er zijn verschillende situaties waarin bezwaar maken tegen de boete zinvol is en u een grote kans maakt om de boete niet te hoeven betalen. Bij Onterechte Boete helpen we u graag om bij een boete milieuzone Rotterdam bezwaar te maken. We doen dit volledig gratis. Gratis onterechte boete indienen.

Onterechte boete milieuzone Rotterdam ontvangen?

Wij maken gratis bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte boete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Wat is een milieuzone?

Een milieuzone is een zone waarin bepaalde vervoersmiddelen niet mogen rijden. Het doel van een milieuzone is om de kwaliteit van de lucht te verbeteren. In steden zijn er veel uitlaatgassen in de lucht door het vele verkeer en dat is slecht voor de gezondheid. Om dit tegen te gaan, zijn er milieuzones ingesteld die ervoor moeten zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert. In totaal zijn er in Nederland al vijftien gemeenten met een milieuzone voor dieselvoertuigen.

Wanneer mag ik niet een milieuzone inrijden?

Het hangt af van uw voertuig of u een milieuzone in mag rijden of niet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen voertuigen, zoals auto’s, vrachtwagens en bussen. Op basis van uw kenteken wordt er gekeken naar de datum van toelating. Mocht u de zone niet inrijden op basis van de kenmerken die bij de RDW bekend zijn over uw voertuig? Dan ontvangt u een boete voor het inrijden van de milieuzone Rotterdam. Hier maakt u bezwaar tegen wanneer u het niet eens bent met de boete.

Emissieklassen

Bepaalde dieselvoertuigen mogen de milieuzone niet inrijden en het hangt af van de emissieklasse van uw voertuig of u wel of niet de zone in mag rijden. Een emissieklasse geeft aan hoeveel schadelijke stoffen uw voertuig uitstoot. De klassen lopen van nul tot en met zes. Voertuigen die rijden op benzine of een andere brandstof mogen de milieuzone wel inrijden.

Boete milieuzone Rotterdam: hoe maak ik bezwaar?

Bezwaar maken tegen een boete voor het inrijden van de milieuzone Rotterdam kan in verschillende situaties zinvol zijn. De onderstaande redenen kunnen ten grondslag liggen aan uw bezwaarschrift. U maakt zelf bezwaar tegen de boete of laat dit over aan Onterechte Boete. We maken gratis bezwaar tegen de boete voor u.

Boete door een camerasysteem

Een boete voor het inrijden van een milieuzone kan worden geconstateerd door een camera. Dit is vergelijkbaar met een flitsfoto bij een snelheidsboete. Voor de foto’s voor een boete voor het inrijden van een milieuzone gelden strenge regels. Zo moet het bord waarop aangegeven staat dat u de milieuzone inrijdt altijd zichtbaar zijn op de foto. Is het bord niet duidelijk zichtbaar? Dan maakt u bezwaar, omdat de foto niet aantoont dat u langs het bord bent gereden.

Ik heb een ontheffing

Het is mogelijk om over een ontheffing te beschikken voor een milieuzone. Inwoners van de gemeente krijgen vaak de mogelijkheid om een ontheffing te krijgen en ook andere mensen kunnen in sommige gevallen een ontheffing aanvragen. Kreeg u een boete terwijl u een ontheffing heeft? Dan maakt u bezwaar tegen de boete en voegt u het bewijs van de ontheffing toe.

Ik keerde direct om

Het kan gebeuren dat u de milieuzone inrijdt en het bord net te laat ziet. U draait om zodra u doorheeft dat u de zone niet in mag rijden, maar voor de camerabeelden is dat al te laat. Het is vastgelegd dat u de zone inreed terwijl dit niet mocht. Kunt u aantonen dat u direct bent omgedraaid? Dan kan dat een reden zijn om de boete te verlagen of nietig te verklaren.

Boete opgelegd door Boa

Een Boa is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Er zijn verschillende soorten Boa’s, die bijvoorbeeld gaan over de openbare orde of over milieuzones. Niet iedere Boa mag zomaar een boete uitdelen voor het inrijden van een milieuzone, omdat niet iedere Boa bevoegd is dit te doen. Wanneer uw boete is uitgedeeld door een onbevoegde Boa, kunt u hier bezwaar tegen maken.

Boete milieuzone Rotterdam: wij maken gratis bezwaar voor u

Tegen uw boete voor het inrijden van een milieuzone in Rotterdam kunt u zelf bezwaar maken, maar u kunt er ook voor kiezen om Onterechte Boete bezwaar te laten maken tegen de boete voor u. We nemen u het werk graag uit handen en doen dit volledig gratis. We verzamelen documenten, stellen het bezwaarschrift op en zorgen ervoor dat dit op tijd wordt ingediend. Indien nodig gaan we ook naar de zittingen toe voor u. U hoeft enkel een scan of foto van uw boete voor het inrijden van een milieuzone in Rotterdam te uploaden op onze website en een paar vragen te beantwoorden.

Bekijk onze uitlegvideo:

Hoe we deze service gratis aan kunnen bieden

Bij Onterechte Boete kunt u volledig gratis terecht.  We kunnen onze dienst gratis aanbieden, omdat we een proceskostenvergoeding van de overheid ontvangen bij een gewonnen zaak. Deze vergoeding is voor de geleverde rechtsbijstand en dit is hoe onze gemaakte kosten gedekt worden.

Gratis onterechte boete indienen.