Boete milieuzone Amsterdam onterecht? Wij maken gratis bezwaar

Bij het inrijden van een milieuzone in Amsterdam kunt u een boete ontvangen als u niet aan de juiste voorwaarden voldoet. Heeft u een boete ontvangen voor het inrijden van een milieuzone in Amsterdam en bent u het hier niet mee eens? Dan maakt u bezwaar tegen de boete of u schakelt de hulp van Onterechte Boete in. Wij maken gratis bezwaar voor u tegen een boete voor het inrijden van een milieuzone in Amsterdam. In veel gevallen loont het om bezwaar te maken. Gratis onterechte boete indienen.

Onterechte boete milieuzone Amsterdam ontvangen?

Wij maken gratis bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte boete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Wat is een milieuzone?

In diverse gemeenten zijn er zones waar niet alle vervoersmiddelen in mogen rijden en deze zones worden milieuzones genoemd. Een milieuzone dient om de kwaliteit van de lucht te verbeteren. De vele uitlaatgassen in grotere steden zijn slecht voor de gezondheid en een milieuzone moet dit tegengaan door bepaalde voertuigen te weren. In Nederland zijn er vijftien gemeenten met een milieuzone voor dieselvoertuigen.

Wanneer mag ik niet een milieuzone inrijden?

Of u een milieuzone in mag rijden of niet hangt af van uw voertuig. In een milieuzone wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende typen voertuigen, zoals vrachtwagens, bussen en auto’s. Bij de RDW staat informatie over uw voertuig geregistreerd en op basis van uw kenteken wordt dit gecontroleerd. Als u de zone niet in had mogen rijden ontvangt u een boete voor het inrijden van de milieuzone in Amsterdam. Bezwaar maken is mogelijk wanneer u het oneens bent met de boete.

Emissieklassen

Dieselvoertuigen zijn verdeeld in verschillende emissieklassen die aangegeven worden met de getallen nul tot en met zes. De emissieklasse geeft weer hoeveel schadelijke stoffen een voertuig uitstoot. Het hangt van de emissieklasse af of u de zone wel of niet in mag rijden. Rijdt u op benzine of een andere brandstof? Dan mag u de milieuzone wel inrijden.

Boete milieuzone Amsterdam: hoe maak ik bezwaar?

In veel gevallen kan het zinvol zijn om bezwaar te maken tegen een boete voor het inrijden van een milieuzone in Amsterdam. Hieronder leest u veel voorkomende redenen die ervoor kunnen zorgen dat de boete nietig verklaard wordt. U maakt zelf bezwaar of schakelt gratis de hulp van Onterechte Boete in.

Boete door een camerasysteem

Waar een snelheidsboete op basis van flitsbeelden kan worden uitgedeeld, kan ook een boete voor het inrijden van een milieuzone worden uitgedeeld op basis van camerabeelden. Hier zijn strenge regels aan verbonden en lang niet alle foto’s voldoen hieraan. Op de genomen foto hoort het bord waarop aangegeven staat dat u een milieuzone inrijdt duidelijk zichtbaar te zijn. Is het bord niet zichtbaar? Dan kunt u bezwaar maken, omdat uit de foto niet blijkt dat u de zone inreed.

Ik heb een ontheffing

Inwoners van een gemeente krijgen vaak de kans om een ontheffing aan te vragen, zodat ze hun auto nog wel kunnen gebruiken in de eigen gemeenten. Er zijn ook andere redenen mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij een gemeente. Had u een ontheffing maar ontving u wel een boete? Hier maakt u eenvoudig bezwaar tegen. U kunt namelijk aantonen dat u een ontheffing heeft en voegt het bewijs dan ook bij uw bezwaarschrift.

Ik keerde direct om

Het komt voor dat mensen het bord voor de milieuzone pas zien op een moment waarop ze niet meer om kunnen keren. Bent u zo snel mogelijk omgekeerd na het zien van het bord? Dan kan het alsnog op camerabeelden staan dat u de zone inrijdt. Als u aan kunt tonen dat u direct bent omgekeerd, kunt u bezwaar maken tegen de boete. Dit kan tot een verlaging of vernietiging van de boete leiden.

Boete opgelegd door Boa

Een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) werkt in een specifieke functie, zoals openbare orde of milieuzones. Niet iedere Boa mag zomaar een boete uitdelen voor een bepaalde overtreding. Dit mag alleen wanneer de Boa bevoegd is. Heeft u een boete gekregen van een onbevoegde Boa? Hier kunt u bezwaar tegen maken.

Boete milieuzone Amsterdam: wij maken gratis bezwaar voor u

Bezwaar maken tegen een boete voor het inrijden van de milieuzone in Amsterdam kunt u zelf doen, maar u kunt ook gratis hulp inschakelen om tijd te besparen. Bij Onterechte Boete nemen we u het werk uit handen. We verzamelen de nodige documenten, maken het bezwaarschrift en dienen alles op tijd in. U hoeft enkel een scan of foto van de ontvangen boete te uploaden op onze website en een paar vragen te beantwoorden. Zo zorgt u er snel en gratis voor dat er bezwaar tegen de boete wordt gemaakt. Bij een gewonnen zaak bespaart u ook nog eens het boetebedrag.

Bekijk onze uitlegvideo:

Hoe we deze service gratis aan kunnen bieden

Wij bieden onze service kosteloos aan. Dit is mogelijk omdat we van de overheid een proceskostenvergoeding ontvangen bij een gewonnen zaak. De vergoeding is voor de geleverde rechtsbijstand aan u en zijn onze kosten gedekt.

Gratis onterechte boete indienen.