Gratis bezwaar maken tegen onterechte parkeerboete Utrecht

Heeft u een parkeerboete in de gemeente Utrecht ontvangen? In sommige gevallen is een parkeerboete terecht, bijvoorbeeld omdat u niet voldoende parkeergeld heeft betaald of ging laden en lossen op een plek die hier niet voor bedoeld is. Er zijn ook situaties waarin de parkeerboete in Utrecht onterecht kan zijn, bijvoorbeeld omdat u een boete kreeg op weg naar de parkeerautomaat. In zo’n geval heeft het zin om bezwaar te maken tegen de parkeerboete. Bij Onterechte Boete maken we graag bezwaar voor u en dit doen we volledig gratis. Zo bespaart u tijd en eventueel de kosten van de boete. Gratis onterechte parkeerboete indienen.

Onterechte boete voor parkeren Utrecht ontvangen?

Wij maken gratis bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte boete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Bovenaan een parkeerbon staat de tekst naheffingsaanslag parkeerbelasting. Dit betekent dat u geen parkeergeld of te weinig parkeergeld heeft betaald in de gemeente Utrecht. De kosten bestaan uit het niet of te weinig betaalde parkeergeld en daarbovenop een boete en eventueel ook administratiekosten. Het boetebedrag op de parkeerbon bedrag in de meeste gemeenten tussen de zestig en zeventig euro.

Bezwaar maken tegen een parkeerboete in Utrecht

Bent u het niet eens met de parkeerboete die u ontvangen heeft in Utrecht? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U dient een bezwaarschrift in waarin u uitlegt waarom u bezwaar maakt. Hier voegt u bewijsmaterialen aan toe die uw bezwaar ondersteunen. U maakt bezwaar tegen de parkeerboete bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht. De volgende redenen kunnen tot een bezwaar leiden.

Ik was op weg naar de parkeerautomaat

Het kan gebeuren dat u op weg naar de parkeerautomaat al een boete ontvangt. Zeker in steden waar scanauto’s rondrijden, gebeurt dit. Een scanauto kan niet inschatten of u pas net op de parkeerplaats staat of de auto al een kwartier onbetaald geparkeerd is. Daarom deelt een scanauto altijd een boete uit en dit kan ook gebeuren wanneer u er nog in zit of op weg bent om te betalen. In zo’n geval maakt u bezwaar en voegt u het betaalbewijs toe aan uw bezwaar.

Ik was niet in de gemeente Utrecht

Een boete is onterecht wanneer u op het moment van de boete helemaal niet in de gemeente Utrecht was. Het is lastig om te bewijzen dat u niet op de locatie was, tenzij u kunt bewijzen dat niet alleen u, maar ook uw auto niet in Utrecht was. De parkeercontroleur moet naast het kenteken ook het merk en de kleur van de auto noteren en als alles overeenkomt met uw auto, is het lastig om bezwaar te maken.

Ik heb een fout gemaakt bij het betalen

Bij het betalen bij de parkeerautomaat kan het gebeuren dat u per ongeluk het verkeerde kenteken invoert. Het lijkt dan alsof u geen parkeergeld heeft betaald, terwijl u dit wel heeft gedaan. In zo’n geval kunt u bezwaar maken en het bewijs van betaling toevoegen. Hetzelfde geldt wanneer u per ongeluk in de verkeerde zone heeft betaald en daardoor een boete heeft ontvangen.

Ik heb een vergunning

Wanneer u in het bezit bent van een parkeervergunning of ontheffing, hoort u geen boete te krijgen. Een parkeervergunning kan digitaal zijn, maar ook als papieren versie onder het autoraam liggen. Scanauto’s kunnen de papieren variant vaak niet waarnemen en delen dan een boete uit die niet terecht is. U kunt hier bezwaar tegen maken en uw parkeervergunning of ontheffing bijvoegen als bewijs.

Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken?

Bezwaar maken tegen uw parkeerboete in Utrecht doet u tot uiterlijk zes weken na de dagtekening op de parkeerbon. Dit doet u bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht. Na het ontvangen van het bezwaar, krijgt u uitstel van betaling tot er een reactie op uw bezwaarschrift is. Bent u het niet eens met de reactie? Dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. Bij een verloren zaak moet u alsnog de parkeerbon betalen.

Hoe maak ik bezwaar tegen de parkeerboete in Utrecht?

U kunt zowel digitaal als schriftelijk bezwaar maken tegen de parkeerboete in Utrecht. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bijvoegt: naam, telefoonnummer, adres en het Burgerservicenummer van de kentekenhouder. Vermeld de datum en het tijdstip van het uitschrijven van de parkeerbon en het kenteken van het voertuig. Leg uit waarom u het niet eens bent met de parkeerbon en voeg ondersteunende documenten toe. Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift met een handtekening ondertekent.

Wij maken gratis bezwaar tegen uw parkeerboete in Utrecht voor u

Hulp nodig bij het maken van bezwaar? Bij Onterechte Boete nemen we u het werk gratis uit handen. We verzamelen documenten, maken bezwaar tegen de parkeerboete in Utrecht en gaan eventueel naar zittingen voor u. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is een foto of scan van de boete te uploaden op de website en een paar vragen te beantwoorden. Dit zorgt ervoor dat u een hoop tijd bespaart en eventueel het boetebedrag niet hoeft te betalen.

Bekijk onze uitlegvideo:

Hoe we deze service gratis aan kunnen bieden

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe het mogelijk is dat de service gratis is. We kunnen gratis bezwaar voor u maken, omdat we bij een gewonnen zaak een proceskostenvergoeding van de overheid ontvangen. Deze vergoeding is voor geleverde rechtsbijstand en die ontvangen we alleen bij gewonnen zaken.

Gratis onterechte boete indienen.