Onterechte parkeerboete Tilburg? Gratis bezwaar

Er zijn allerlei redenen waarom u een parkeerboete in Tilburg kunt ontvangen, waarvan sommige redenen terecht en sommige redenen onterecht zijn. Vindt u dat de boete die u ontvangen heeft onterecht is? Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u onderweg was naar de parkeerautomaat en ondertussen een boete heeft ontvangen. Bij de gemeente Tilburg maakt u eenvoudig bezwaar tegen een parkeerbon. Bij Onterechte Boete kunnen we u het werk uit handen nemen en bezwaar maken tegen de parkeerboete in Tilburg. We doen dit volledig gratis en u bespaart zo een hoop tijd. Gratis onterechte parkeerboete indienen.

Onterechte boete voor parkeren Tilburg ontvangen?

Wij maken gratis bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte boete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Een parkeerbon en de naheffingsaanslag parkeerbelasting zijn hetzelfde. U ontvangt een parkeerbon wanneer u niet voldoende of helemaal geen parkeergeld heeft betaald. In de naheffingsaanslag parkeerbelasting betaalt u het nog niet voldane bedrag aan parkeergeld met daarbovenop een boetebedrag. Vaak krijgt u ook te maken met administratiekosten. In veel gemeentes bedraagt de boete rond de zestig euro.

Bezwaar maken tegen een parkeerboete in Tilburg

Wilt u bezwaar maken tegen de parkeerboete in Tilburg? Bezwaar maken doet u door een bezwaarschrift op te stellen, waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de ontvangen boete. Dit bezwaar dient u in bij de gemeente Tilburg, met daarbij bewijsstukken die uw bezwaar ondersteunen. Er zijn diverse redenen om bezwaar te maken tegen de parkeerboete in Tilburg.

Ik had onvoldoende tijd om te betalen

Een scanauto kan u al een boete geven terwijl u net geparkeerd staat en nog in de auto zit of terwijl u onderweg bent naar de parkeerautomaat. U heeft dan wel het parkeergeld betaald, maar krijgt ook een boete, omdat u op het moment van scannen nog niet betaald had. Dit is makkelijk te bewijzen door het betaalbewijs bij te voegen bij uw bezwaar. Bij het parkeerloket van de gemeente Tilburg maakt u eenvoudig bezwaar bij deze reden door uw betaalbewijs te uploaden.

Ik was niet in de gemeente Tilburg

Heeft de scanauto een kenteken gescand dat niet het uwe is? Soms maken scanauto’s fouten, waardoor u een parkeerboete ontvangt voor een plek waar u helemaal niet geweest bent met uw auto. In zo’n geval is het handig als u kunt bewijzen dat u op een andere plek was. Dit bewijs voegt u bij uw bezwaarschrift. Deze boete is onterecht en u hoort deze niet te hoeven betalen.

Ik heb een fout gemaakt bij het betalen

Een fout is zo gemaakt bij het betalen van het parkeergeld. U voert uw kenteken in, maar maakt per ongeluk een tikfout of u betaalt per ongeluk in de verkeerde zone. In beide gevallen heeft u wel betaald en kunt u dit eenvoudig aantonen. Ook in deze gevallen kunt u bij het parkeerloket van de gemeente Tilburg bezwaar maken door uw betaalbewijs te uploaden. Wij kunnen u hier helaas niet bij helpen wanneer u zelf een fout heeft gemaakt. Wij raden u aan zelf in bezwaar te gaan bij de gemeente.

Ik heb een ontheffing of parkeervergunning

Bent u in het bezit van een parkeervergunning of ontheffing in de gemeente Tilburg? Dan hoort u geen parkeerboete te ontvangen. Soms deelt een scanauto deze boete toch uit, omdat de auto uw papieren bewijs niet onder het raam kan zien liggen. Dit is uiteraard onterecht en hier maakt u bezwaar tegen door een bewijs bij uw bezwaarschrift te voegen. Het is makkelijk aan te tonen dat u beschikt over een vergunning of ontheffing.

Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken?

Over het algemeen geldt dat u binnen zes weken bezwaar moet maken tegen een parkeerboete. Deze termijn begint op de datum van dagtekening op de boete. Wilt u een bewijs van betaling uploaden, omdat u bijvoorbeeld een verkeerd kenteken heeft ingevoerd of omdat de scanauto u op weg naar de parkeerautomaat een boete gaf? Via het digitale parkeerloket doet u dat binnen vijf dagen na het uitschrijven van de ontheffing. Wanneer u het oneens bent met de uitkomst kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter.

Hoe maak ik bezwaar tegen de parkeerboete in Tilburg?

Bezwaar maken tegen een parkeerboete in Tilburg doet u via het digitale parkeerloket van de gemeente. Hier vult u een online formulier in en zo maakt u bezwaar tegen de boete. Het is ook mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken. U vindt het adres waar uw bezwaarschrift naartoe moet op de website van de gemeente Tilburg. Let erop dat u op de juiste wijze bezwaar maakt tegen de boete, zodat dit ook daadwerkelijk in behandeling wordt genomen.

Wij maken gratis bezwaar tegen uw parkeerboete in Tilburg voor u

Bij Onterechte Boete kunnen we bezwaar maken tegen uw parkeerboete in Tilburg en dat doen we helemaal gratis. U uploadt een foto of scan van de ontvangen boete op onze website. Daarnaast beantwoordt u een paar vragen over de boete en wij doen de rest. We stellen het bezwaarschrift op en gaan indien nodig naar de zittingen. U bespaart op deze manier een hoop tijd en bij een succesvol bezwaar hoeft u de boete niet te betalen. U kunt dus ook een hoop geld besparen.

Bekijk onze uitlegvideo:

Hoe we deze service gratis aan kunnen bieden

We kunnen deze dienst kosteloos  aanbieden, omdat we voor gewonnen zaken een vergoeding van de overheid ontvangen. De zogenaamde proceskostenvergoeding krijgen we voor geleverde rechtsbijstand en dit is hoe onze gemaakte kosten gedekt worden.

Gratis onterechte boete indienen.