Gratis bezwaar maken tegen parkeerboete Groningen

Met een parkeerboete is niemand blij en zeker niet wanneer de parkeerboete in Groningen voor uw gevoel onterecht is. Had u bijvoorbeeld het verkeerde kenteken ingevuld bij het betalen? Of was u onderweg naar de parkeerautomaat terwijl u de boete ontving? Dan kunt u bezwaar maken tegen uw parkeerboete in Groningen. Er zijn verschillende redenen die als geldig worden gezien en bij Onterechte Boete helpen we u graag bij het aanvechten van de boete. We doen dit gratis en nemen u zo een hoop werk uit handen. Gratis onterechte parkeerboete indienen.

Onterechte boete voor parkeren Groningen ontvangen?

Wij maken gratis bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte boete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Naheffingsaanslag parkeerbelasting Groningen

Naheffingsaanslag parkeerbelasting is hetzelfde als een parkeerbon. Hiermee krijgt u te maken wanneer u te weinig parkeergeld of helemaal geen parkeergeld betaalt. Zowel een parkeercontroleur als een scanauto kan hiervoor een boete uitdelen. Naast het te weinig of niet betaalde parkeergeld moet u ook een boetebedrag betalen. In de gemeente Groningen ligt dat bedrag net onder de zeventig euro.

Bezwaar maken tegen een parkeerboete in Groningen

Wilt u bezwaar maken tegen uw parkeerboete in de gemeente Groningen? Dit doet u door een bezwaarschrift op te stellen waarin u uitlegt waarom u bezwaar maakt en aantoont waarom uw reden geldig is. Een persoonlijke reden of problemen met uw bankpas zijn bijvoorbeeld niet geldig, maar er zijn diverse redenen die er wel voor kunnen zorgen dat uw parkeerboete nietig verklaard wordt.

Ik was onderweg naar de parkeerautomaat

Op weg naar de parkeerautomaat kan een scanauto of parkeercontroleur een boete uitdelen. Met name scanauto’s kunnen niet inschatten of u net op de parkeerplek staat of al een kwartier en deze auto’s delen altijd een boete uit wanneer er nog geen parkeergeld betaald is. Dit kan ook gebeuren terwijl u onderweg was naar de automaat. U kunt bewijzen dat u vlak na het uitdelen van de boete parkeergeld heeft betaald bij het indienen van uw bezwaarschrift.

Ik was niet in de gemeente Groningen

Het komt wel eens voor dat mensen een parkeerboete ontvangen van een locatie waar ze helemaal niet geweest zijn op die dag. Dat kan komen doordat de scanauto een letter op het nummerbord verkeerd heeft gelezen of doordat de parkeercontroleur een fout heeft gemaakt. In zo’n geval maakt u bezwaar tegen de boete. Kunt u aantonen dat u op de dag van de boete op een andere locatie was? Voeg dan het bewijs toe aan uw bezwaarschrift.

Ik maakte een fout bij het betalen

Het kan gebeuren dat u een fout maakt bij het betalen, bijvoorbeeld door uw kenteken verkeerd in te vullen of door in de verkeerde zone te betalen. In beide gevallen kunt u eenvoudig bewijzen dat u wel betaald heeft en kunt u aantonen waar de fout zat. U voegt dit bewijs toe aan uw bezwaarschrift. Afhankelijk van de fout die u gemaakt heeft, hoeft u geen parkeerboete in Groningen te betalen.

Ik heb een ontheffing of parkeervergunning

Bij het bezit van een ontheffing of parkeervergunning hoort u eigenlijk geen bekeuring te krijgen, maar dit komt soms toch voor. Een scanauto kan alleen rekening houden met digitale ontheffingen en vergunningen, maar niet met papieren versie. De scanauto deelt in zo’n geval een boete uit, ook wanneer die niet terecht is. Hier maakt u eenvoudig bezwaar tegen door uw parkeervergunning of ontheffing mee te sturen met het bezwaarschrift.

Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken?

U moet uw bezwaar bij de gemeente Groningen binnen zes weken indienen. Dit bezwaar stuurt u niet naar de gemeente zelf, maar naar het Noordelijk Belastingkantoor. Bij een verkeerd ingevuld kenteken kunt u wel bij de gemeente Groningen terecht en kan uw kenteken gecontroleerd worden. Het Noordelijk Belastingkantoor reageert op uw bezwaarschrift en wanneer u het hier niet mee eens bent, kunt u in beroep gaan tegen de uitspraak. Naast het niet betaalde parkeergeld en het boetebedrag betaalt u ook administratiekosten per boete.

Hoe maak ik bezwaar tegen de parkeerboete in Groningen?

Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting, ofwel een parkeerboete in Groningen, maakt u bij het Noordelijk Belastingkantoor. Het is belangrijk dat u in uw bezwaarschrift vermeldt waarom u bezwaar maakt tegen de boete en bewijs bijvoegt dat uw bezwaarschrift ondersteunt. Daarnaast vermeldt u persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Een bezwaarschrift ondertekent u met een handtekening en u zorgt ervoor dat het bezwaarschrift op tijd ingediend wordt. Na de vastgestelde termijn wordt uw bezwaar niet in behandeling genomen.

Wij maken gratis bezwaar tegen uw parkeerboete in Groningen voor u

Bij Onterechte Boete nemen we u al het werk uit handen en maken we bezwaar voor u. Dit betekent dat u alleen een foto of scan van uw boete op onze website uploadt en een paar korte vragen beantwoordt. Wij doen vervolgens de rest: het verzamelen van documenten, het opstellen van het bezwaarschrift en eventueel gaan we naar zittingen voor u. We bieden deze service geheel gratis aan, waardoor u een hoop tijd bespaart. Bij een gewonnen zaak bespaart u ook nog eens het boetebedrag.

Bekijk onze uitlegvideo:

Hoe we deze service gratis aan kunnen bieden

Hoe het kan dat we deze service gratis aanbieden, vraagt u zich waarschijnlijk af. We kunnen onze service gratis aanbieden, omdat we van de overheid een proceskostenvergoeding krijgen bij een gewonnen zaak. Een proceskostenvergoeding is voor geleverde rechtsbijstand en krijgen we alleen wanneer we een zaak winnen.

Gratis onterechte boete indienen.