Gratis bezwaar maken tegen parkeerboete Den Haag

Een parkeerbon op de mat zien liggen is nooit leuk en zeker niet wanneer u vindt dat deze boete onterecht is uitgedeeld. Was u onderweg naar de parkeerautomaat toen u de boete ontving? Of heeft u wel betaald maar ontvangt u toch een boete? In deze en een aantal andere situaties is het zinvol om bezwaar aan te tekenen tegen uw parkeerboete in Den Haag. Bij Onterechte Boete nemen we u deze klus graag en volledig gratis uit handen. We vechten de boete voor u aan, zodat u een hoop tijd bespaart. Gratis onterechte parkeerboete indienen.

Onterechte boete voor parkeren Den Haag ontvangen?

Wij maken gratis bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte boete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Naheffingsaanslag parkeerbelasting Den Haag

Een parkeerbon en de naheffingsaanslag parkeerbelasting zijn hetzelfde. U krijgt hiermee te maken wanneer u geen parkeergeld of te weinig parkeergeld heeft betaald. Wanneer een parkeercontroleur of scanauto dit vaststelt, ontvangt u een bekeuring van de gemeente. U moet dan het niet betaalde bedrag alsnog betalen en daarbovenop een boetebedrag. In veel gemeenten ligt dit bedrag rond de zestig euro.

Bezwaar maken tegen een parkeerboete in Den Haag

Wanneer u van mening bent dat uw parkeerboete in Den Haag onterecht is, kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit doet u door een bezwaarschrift op te stellen en dit in te dienen bij de gemeente. U stuurt het bezwaarschrift op, eventueel met ondersteunende documenten erbij, en krijgt een reactie van de gemeente. Bij een geldige reden hoeft u het boetebedrag niet te betalen. Bezwaar maken heeft geen zin wanneer u een parkeerboete kreeg om persoonlijke redenen, omdat u problemen met uw bankpas had of omdat u te laat terug bij de auto was. Er zijn andere redenen die wel geldig zijn.

Ik had niet voldoende tijd om parkeergeld te betalen

Na het parkeren van de auto hoort u de tijd te krijgen om naar de parkeerautomaat toe te lopen om het parkeergeld te betalen. In veel steden worden scanauto’s gebruikt en die auto’s weten niet of u pas één minuut of al een kwartier op de parkeerplek staat. Het komt regelmatig voor dat de parkeerauto een boete uitdeelt terwijl de eigenaar onderweg was om te betalen. Het is makkelijk te bewijzen dat u vlak na het ontvangen van de boete parkeergeld heeft betaald en dit bewijs voegt u bij uw bezwaarschrift.

Ik was niet in de gemeente Den Haag

Heeft u een parkeerboete uit Den Haag ontvangen terwijl u daar op dat moment helemaal niet was? Dat is uiteraard niet terecht. Dit kan voorkomen wanneer een scanauto het kenteken fout scant of een parkeercontroleur een fout maakt bij het noteren. Indien u bewijs heeft dat u op een andere locatie was, kunt u dit meesturen met uw bezwaarschrift. Zo is de parkeerboete snel van tafel.

Ik vulde mijn gegevens fout in bij de parkeerautomaat

Bij het betalen van het parkeergeld vult u op de parkeerautomaat uw kenteken in. Een foutje is snel gemaakt en het kan gebeuren dat u een cijfer of letter van uw kenteken fout heeft ingevuld. Dan lijkt het voor een controleur of scanauto alsof er geen parkeergeld is betaald, terwijl u dit wel betaald heeft. Helaas kunnen wij u hier niet kosteloos mee helpen. Wij raden u aan zelf in bezwaar te gaan bij de gemeente.

Ik heb een ontheffing of parkeervergunning

Wanneer u in het bezit bent van een geldige parkeervergunning of ontheffing, hoort u geen parkeerboete in Den Haag te krijgen. Papieren bewijzen hiervan zijn toegestaan, maar die kunnen niet gezien worden door een scanauto. Het kan dus voorkomen dat u ondanks de vergunning of ontheffing een boete ontvangt. Dit vecht u makkelijk aan door uw vergunning of ontheffing te tonen. Met digitale versies van bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart kan een scanauto wel rekening houden.

Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken?

Bij de gemeente Den Haag moet u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken tegen de parkeerboete. Op een later moment wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen, tenzij u hier een goede reden voor heeft. U ontvangt bij een digitaal bezwaar direct een bevestiging per e-mail en per post is dat binnen een week. De gemeente Den Haag probeert binnen acht weken te reageren op uw bezwaar. Tot die tijd hoeft u de boete niet te betalen. U kunt nog in beroep gaan wanneer u het niet eens bent met de uitspraak.

Hoe maak ik bezwaar tegen de parkeerboete in Den Haag?

Bezwaar maken tegen een parkeerboete in Den Haag kan zowel digitaal als per post. Om online bezwaar te maken heeft u een DigiD nodig en per post stuurt u het bezwaarschrift naar de Afdeling Parkeren van de gemeente Den Haag. Om bezwaar te maken heeft u het aanslagnummer van de parkeerboete nodig, het kenteken van uw auto, het meldnummer van uw parkeervergunning en bewijsstukken. Zorg er in uw brief voor dat u de redenen van bezwaar, de datum en tijd van het parkeren en uw persoonlijke gegevens vermeldt. Een brief dient met een handtekening ondertekend te worden.

Wij maken gratis bezwaar tegen uw parkeerboete in Den Haag voor u

Voor gratis hulp bij het maken van bezwaar tegen uw parkeerboete in Den Haag schakelt u Onterechte Boete in. U uploadt een scan of foto van uw boete op onze website en beantwoordt een paar vragen. Vervolgens gaan we voor u aan de slag: we stellen het bezwaarschrift op, verzamelen de nodige documenten en gaan eventueel naar zittingen voor u. Op deze manier bespaart u een hoop tijd en bij een goedgekeurde reden hoeft u het boetebedrag niet te betalen.

Bekijk onze uitlegvideo:

Hoe we deze service gratis aan kunnen bieden

Een van de vragen die we het meest ontvangen is hoe we deze service gratis kunnen aanbieden. Dit is mogelijk doordat we een proceskostenvergoeding van de overheid ontvangen bij een gewonnen zaak. Deze vergoeding is voor de geleverde rechtsbijstand aa u en dit is waarom wij onze gratis service kunnen aanbieden.

Gratis onterechte boete voor parkeren in Den Haag indienen.