Gratis bezwaar maken tegen parkeerboete Almere

Het is nooit leuk om een parkeerboete te ontvangen en zeker niet wanneer u van mening bent dat het om een onterechte boete gaat. U heeft bijvoorbeeld wel parkeergeld betaald, maar per ongeluk een verkeerd kenteken ingevoerd. Of u was onderweg naar de parkeerautomaat om te betalen en kreeg de boete onderweg. Als u het niet eens bent met de boete, kunt u bezwaar maken tegen de parkeerboete bij de gemeente Almere. Doet u dit liever niet zelf? Onterechte Boete neemt u het werk uit handen en maakt gratis bezwaar in uw plaats. Gratis onterechte boete indienen.

Onterechte parkeerboete Almere ontvangen?

Wij maken gratis bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte boete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Naheffingsaanslag parkeerbelasting Almere

Naheffingsaanslag parkeerbelasting in Almere betekent dat u een parkeerbon heeft ontvangen. U heeft geparkeerd zonder parkeergeld te betalen of u heeft niet voldoende parkeergeld betaald. Daarom heeft u een boete ontvangen en moet u alsnog het parkeergeld betalen. De naheffingsaanslag parkeerbelasting in Almere bestaat uit het niet betaalde parkeergeld en een boete tussen de zestig en zeventig euro. Het kan zijn dat hier nog administratiekosten bij komen.

Bezwaar maken tegen een parkeerboete in Almere

Bent u het oneens met de parkeerbon? Dan maakt u bezwaar tegen de parkeerboete in Almere. U doet dit wanneer u een geldige reden heeft tot bezwaar. Hieronder vindt u een overzicht met mogelijke redenen. Schakel Onterechte Boete in voor gratis hulp bij het aanvechten van de naheffingsaanslag parkeerbelasting in Almere.

Ik had onvoldoende tijd om te betalen

Een veel voorkomende reden voor een onterechte parkeerboete, is dat u onvoldoende tijd had om te betalen. U ontving de boete al terwijl u onderweg was naar de parkeerautomaat of terwijl u nog niet eens uit de auto had kunnen stappen. Scanauto’s – die in veel gemeentes gebruikt worden – kunnen niet inschatten hoe lang u geparkeerd staat en delen direct een boete uit. De scanauto houdt geen rekening met de pardontijd, die in veel gemeenten tussen de vijf en tien minuten ligt. Maak bezwaar tegen de onterechte boete en voeg een betaalbewijs toe.

Ik was niet in de gemeente Almere

Wanneer u helemaal niet in de gemeente Almere was op het moment van de boete, gaat het zeker om een onterechte boete. Dit kan gebeuren omdat de scanauto een letter in het kenteken verkeerd gelezen heeft, waardoor u een boete ontvangt die eigenlijk naar iemand anders had moeten gaan. Maak hier bezwaar tegen en voeg, indien mogelijk, bewijs toe dat u niet in Almere was met uw auto.

Ik heb een fout gemaakt bij het betalen

Het kan ook gebeuren dat u zelf een fout maakt bij het betalen van het parkeergeld, bijvoorbeeld door een verkeerd kenteken in te voeren of door in de verkeerde zone te betalen. Voor de scanauto lijkt het daardoor alsof u geen parkeergeld heeft betaald, terwijl dat wel zo is. U kunt dit eenvoudig bewijzen en u voegt dit bewijs dan ook altijd toe aan uw bezwaarschrift.

Ik heb een ontheffing of parkeervergunning

Met een vergunning of ontheffing mag u parkeren op plekken waar anderen niet mogen parkeren. Toch kan het gebeuren dat u een boete opgelegd krijgt door een scanauto, omdat de auto niet kan zien dat u een papieren vergunning onder het raam heeft liggen. Digitale vergunningen kunnen wel waargenomen worden. Tegen een onterechte boete maakt u bezwaar en u voegt uw ontheffing of vergunning als bewijs toe aan het bezwaarschrift.

Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken?

Tegen een parkeerboete uit Almere maakt u bezwaar binnen zes weken na de dagtekening. U ziet op de ontvangen boete de dagtekening en vaak staat de uiterste bezwaardatum ook aangegeven. Maak op tijd bezwaar om er zeker van te zijn dat dit in behandeling genomen wordt. U ontvangt een reactie van de gemeente op uw bezwaar en kunt hier nog tegen in beroep gaan bij de kantonrechter wanneer u het niet mee eens bent met de uitspraak.

Hoe maak ik bezwaar tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting in Almere?

Er zijn twee manieren waarop u bezwaar maakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting in Almere: digitaal of schriftelijk. Digitaal bezwaar maken doet u via de website van de gemeente Almere en hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Een andere optie om het bezwaarschrift per post te verzenden naar het adres zoals aangegeven bij de gemeente Almere. U vermeldt uw naam, adres, de motivatie voor het bezwaar, een kopie van de bon, eventueel bewijsstukken en u ondertekent het bezwaarschrift. Bij een bezwaar wordt er automatisch uitstel van betaling aangevraagd en dus hoeft u de boete nog niet te voldoen.

Wij maken gratis bezwaar tegen uw parkeerboete in Almere voor u

Liever niet zelf bezwaar maken? Het opstellen van een bezwaarschrift kost tijd en ook het uitzoeken van de praktische zaken kost enige moeite. Bij Onterechte Boete kunnen we u al het werk uit handen nemen. We stellen het bezwaarschrift op, verzamelen het bewijs en gaan zelfs naar de zittingen toe indien van toepassing. U uploadt een foto of scan van de ontvangen boete op onze website en beantwoordt een paar korte vragen over de boete. Wij doen de rest!

Bekijk onze uitlegvideo:

Hoe we deze service gratis aan kunnen bieden

Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting in Almere kunnen we gratis doen, omdat we bij gewonnen zaken een proceskostenvergoeding ontvangen. Deze vergoeding wordt uitgekeerd door de overheid voor de geleverde rechtsbijstand. U betaald ons dus niets tenzij u ons onjuiste informatie verschaft.

Gratis onterechte boete indienen.