Bezwaar maken tegen een boete: wij helpen u!

Bij vrijwel iedereen valt er soms een envelop op de deurmat met daarin een boete. Dit kan bijvoorbeeld voor verkeerd parkeren of door rood rijden zijn. Het is vervelend om een boete te ontvangen, zeker wanneer de kosten hoog zijn. Maar wat als de boete onterecht is door een fout van justitie of gemeente? Als uw boete een fout van justitie of gemeente is maakt ons juridisch team van meesters in de rechten snel en kosteloos bezwaar. Wij verzorgen een professioneel bezwaarschrift of beroepschrift en gaan in bezwaar bij de gemeente of gaan in beroep bij de officier van justitie voor u. Upload een foto of scan van uw verkeersboete en beantwoord een aantal korte vragen. Wij doen vervolgens de rest!. Gratis onterechte boete indienen

Boete door fout van de overheid ontvangen?

Wij maken bezwaar voor u

Direct hulp bij een onterechte boete

Statusupdates bezwaar/beroep

Gespecialiseerd in onterechte boetes

1000+ boetes teruggedraaid

Redenen om in bezwaar te gaan tegen een boete

Wanneer u een onterechte boete ontvangt, wilt u hier bezwaar tegen maken. Stond het stoplicht nog op oranje, maar krijgt u een boete voor door rood rijden? Dan kunt u dit aanvechten. Hetzelfde geldt voor een onterechte snelheidsboete, een onterechte verkeersboete door een scanauto of een flitsfoto waarbij het kenteken fout gelezen is. Wat de situatie ook is, bij een onterechte boete maakt u bezwaar. Bij goede redenen en bewijs hiervoor, heeft u een hoge kans dat u de boete niet hoeft te betalen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een onterechte boete?

U stelt een bezwaarschrift op om een boete aan te vechten. Hierin vermeldt u waarom de boete volgens u onterecht is en kunt u eventueel bewijsstukken aanleveren die dit ondersteunen. De Officier van Justitie neemt u bezwaar in behandeling en neemt hier een besluit over. Soms moet u de boete alsnog betalen, soms wordt het bedrag verlaagd en soms hoeft u de boete niet meer te betalen. Het aanvechten van een boete kan dus zeker lonen. Met onderstaande tips stelt u een ijzersterk bezwaarschrift op.

Maak op de juiste manier bezwaar

Hoe u bezwaar maakt tegen een boete hangt met name af van het type boete dat u ontvangen heeft. Van het CJIB kunt u een verkeersboete ontvangen, die ook wel Mulderboete genoemd wordt, en te herkennen is aan de M in de rechter bovenhoek op de boete. Het CJIB kan ook een transactievoorstel (letter T) of een strafbeschikking (letter O) versturen. Een parkeerboete voor niet of te weinig parkeergeld betalen ontvangt u altijd van de gemeente. Op de boete staat vermeld hoe u bezwaar kunt maken. Dit kan altijd schriftelijk en vaak ook online.

Maak binnen zes weken bezwaar tegen de verkeersboete

Er geldt de regel dat u binnen zes weken bezwaar moet maken tegen een boete. Wanneer u het bezwaar buiten deze termijn indient, wordt dit niet in behandeling genomen. U kunt de uiterlijke datum om bezwaar te maken op de boete aflezen. Ook kunt u zes weken optellen bij de dagtekening om de datum uit te rekenen. Bezwaar maken heeft alleen zin binnen de termijn.

Zorg dat het bezwaarschrift aan de wettelijke vereisten voldoet

Er zijn een aantal wettelijke vereisten waar uw bezwaarschrift aan moet voldoen. Op het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, een omschrijving van het besluit en de dagtekening. Beschrijf ook waarom u bezwaar maakt tegen de boete. Bij een bezwaarschrift tegen een boete van het CJIB vermeldt u ook uw geboortedatum en –jaar, geboorteplaats, uw bankrekeningnummer en het boetenummer. Het is belangrijk om aan deze vereisten te voldoen, zodat uw boete daadwerkelijk in behandeling genomen wordt.

Stuur bewijsstukken mee met het bezwaar tegen de parkeerboete

Maakt u bezwaar tegen een parkeerboete of andere verkeersboete? Zorg er dan voor dat u de bewijsstukken opvraagt. Bij een flitsfoto kunt u de foto bekijken om zo vast te stellen of het daadwerkelijk uw auto is en of er misschien iets tegen de boete in te brengen valt. U zorgt er ook voor dat u bewijsstukken van uw onschuld verzamelt en meestuurt. Dit kan bijvoorbeeld een ondertekende getuigenverklaring zijn van iemand die zag dat u niet parkeerde maar aan het laden en lossen was. Dit kan ook een vergunning of ontheffing zijn die laat zien dat de boete onterecht is.

In beroep gaat tegen een boete

De Officier van Justitie besluit over uw bezwaarschrift en het kan zijn dat u het niet eens bent met deze uitspraak. U kunt hiertegen in beroep gaan om zo hopelijk alsnog onder de boete uit te komen. U betaalt de boete alvast en gaat in beroep bij de kantonrechter. Wanneer u hier gelijk krijgt, krijgt u het betaalde bedrag uiteraard terug. Bent u het ook niet eens met de kantonrechter? Een laatste stap is om in hoger beroep te gaan. Dit is alleen mogelijk bij boetes van meer dan zeventig euro en dit kunt u eenmalig doen.

Ga nooit zelf in bezwaar tegen een verkeersboete. Door onze jarenlange ervaring hebben onze bezwaarschriften/beroepschriften een veel hoger slagingspercentage dan dat u zelf in bezwaar gaat.

Gratis hulp bij het bezwaar maken tegen een boete door fout van overheid

Ons team van Onterechte Boete helpt u gratis bij het aanvechten van een boete. U uploadt uw boete op onze website en beantwoordt enkele vragen. Vervolgens gaan wij voor u aan de slag. We stellen stukken op, maken bezwaar en gaan naar zittingen indien nodig. Bij een gewonnen zaak hoeft u de boete niet te betalen en heeft u hier geen werk aan gehad. We bieden deze service volledig gratis aan, zonder addertjes onder het gras.

Waarom is onterechteboete.nl gratis?

U vraagt zich waarschijnlijk af waarom we een service aanbieden waar we niets aan verdienen. Dit is een terechte vraag. Van de overheid krijgen we een proceskostenvergoeding voor de geleverde rechtsbijstand aan u.  Gratis onterechte boete indienen